Kategoria: Edukacja

We współczesnych szkołach wietnamskich odradza się krytyczne pytania. Ale, jak twierdzi jeden ze studentów, istnieje zachęcający trend polegający na tym, że młodzi ludzie poszukują alternatywnych punktów widzenia z całego świata.